RISK- OCH SMÄRTFRI BEHANDLING

MonaLisa Touch behandlingen sker på egen betalningsbasis. Beroende på hur känsliga och torra dina slemhinnor i underlivet är, ska du räkna med 3 behandlingar med 4-6 veckors mellanrum. Sedan en årlig uppföljningsbehandling efter behov.

Danska och internationella studier visar att de flesta kvinnor upplever märkbara förbättringar redan efter första behandlingen och fler än 85 % upplever en positiv eller en mycket positiv effekt efter tre behand­linger.

PRIS

Priset på en MonaLisa Touch behandling är 6,000 kr.

FINANSIERINGSMÖJLIGHETER

Läs om finansieringsmöjligheter för behandlingen här

RESULTAT AV MÅNGA ÅRS UTVECKLING

MonaLisa Touch behandlingen är ett resultat av många års utveckling och tätt samarbete med professorer och läkare i hela världen.

I delar av vårdsektorn täcks räkningen för behandlingen av det offentliga. I andra delar är vi vana vid en hel eller delvis självbetalning för sjukvårdsbehandling. Det gäller t.ex. när vi går till tandläkaren, kiropraktorn eller fysioterapeuten. Det gäller även för MonaLisa Touch behandlingen.

Före introduktionen i Danmark ligger många års produktutveckling och ett stort dokumentationsarbete från tillverkarens sida. Utveckling och testning av teknologi och behandling sker i samarbete med professorer och läkare tvärs över nationsgränser.

För att introducera en ny behandling i Danmark måste metoder och kvalitet ses över och granskas av de danska hälsovårdsmyndigheterna. Godkännande är vanligtvis baserat på undersökningar och erfarenheter som är skapade i Danmark istället för att baseras på utländska erfarenheter enbart.

Vid nya behandlingsmetoder måste den tillkommande utrustningen dessutom godkännas så att det lever upp till de danska kraven på användar- och patientsäkerhet. Investeringar görs i både dokumentation och utbildning av användare och tekniker för att säkra att utrustningen ständigt lever upp till hälsovårdsmyndigheternas krav.

De krav som hälsovårdsmyndigheterna ställer på behandling och utrustning bidrar till att öka patientsäkerheten och till att fastställa det slutliga priset för behandlingen.

Kom igång …
… med den smärt- och riskfria MonaLisa Touch laserbehandlingen.

Läs mer om övergångsåldern
Hur får jag bukt med torrhet, sveda och smärtor i slidan?

Läs mer om östrogenbrist
Hur undviker jag besvär vid östrogenbrist?

Hitta även Klinik MonaLisa på vår öppna Facebooksida
Följ med i den senaste informationen om MonaLisa Touch laserbehandlingen.

Delta i Klinik MonaLisas slutna kvinnogrupp på Facebook
Ställ frågor och debattera med likasinnade om övergångsåldern.

Fakta om behandlingen

Under 2008 utvecklade DEKA en ny behandlingsmetod, Mona Lisa Touch, i Italien. En CO2-laser som påverkar vävnaden, återskapar det mesta av elasticiteten och fuktbalansen i slidan. Behandlingen är nu tillgänglig i mer än 70 länder och mer än 4 miljoner kvinnor har fått behandlingen.

Klinik MonaLisa har i samarbete med specialistutbildade privatpraktiserande gynekologer etablerat MonaLisa Touch behandlingen i Danmark.

Kontakta din läkare eller gynekolog om du tvivlar på att du har torra/känsliga slemhinnor och tala med läkaren eller gynekologen om dina möjligheter till behandling.