Om du lider av torra slemhinnor som följd av övergångsåldern eller hormonkänslig cancerbehandling är det viktigt – innan MonaLisa Touch behandlingen – att få utrett om du har andra problem i underlivet.

Det kan nämligen vara tal om flera olika orsaker till dina smärtor och ditt obehag i form av klåda eller sveda. Det kan t.ex. vara muskelspänningar/myalgi, Lichen Sclerosus (vitaktig slemhinna med revor och sprickor och gradvis styvhet och förträngning som t.ex. kan besvära vid intim interaktion), Vulvovestibulit (kroniskt, smärtsamt tillstånd i vulva som inkluderar klitoris, de inre och yttre blygdläpparna samt mellangården) eller Fibromyalgi (utbredda, diffusa smärtor i muskler och leder).

Endast om dessa problem behandlas före eller samtidigt som behandlingen av torra slem­hinnor, får du ut det mesta av MonaLisa Touch behandlingen. Här kan vi tillägga att det är viktigt att du lyssnar på din kropp och så fort du märker de första symtomen, svara på dem. t.ex. genom att tala med din läkare om det eftersom problemen oftast förvärras med tiden och därmed blir svårare att bli kvitt.

Sidan här handlar främst om smärtor i underlivet orsakat av muskelspänningar. En proble­matik som mycket ofta medföljer torra slemhinnor och som du själv kan göra något åt. De övriga problemen bör du tala med din läkare om.

Hur uppstår smärtorna?

Den vanligaste orsaken till kroniska underlivssmärtor är muskelspänningar. Det kan finnas många olika utlösande faktorer: följd av bäckensjukdom, olämliga positioner eller arbetsställning, problem i det intima samlivet eller andra fysiska eller mentala påfrestningar.

Dessa faktorer kan både utlösa muskelspänningar och hjälpa till upprätthålla dem – och därmed smärtorna. Ofta helt omedvetet.

Vad är det som gör ont?

Muskelspänningarna kan liknas vid myalgi i nacke- eller axelmusklerna. Och det gör ont på samma sätt när de spända musklerna berörs eller används.

Dessvärre är det inte alla läkare som tänker på att orsaken till smärtorna kan ligga i muskelspänningar. Ofta lyder diagnosen bäckeninflammation, men undersökningar visar att var fjärde kvinna inte har bäckeninflammation, men att det i stället rör sig om muskelspänningar.
Precis som man kan få huvudvärk av spänningar i nacke och axlar, kan man också få underlivssmärtor av spänningar i underlivets muskler. Fysiologiskt sätt handlar det om de två stora musklerna som kallas höftböjare, sekreterarmuskeln och den något mindre bäckenbottenmuskeln.
Höftböjaren går snett ner genom bäckenet till lårens insida och passerar på vägen äggstockar och livmoder. Smärtor i höftböjare kan därför lätt förväxlas med smärtor i de inre könsorganen.

Sekreterarmuskeln är den som böjer benet utåt och sträcker höften från en böjd position. Smärtor härifrån utlöses typiskt vid vidgning och utåtrotation av benet t.ex. vid intimt samlag eller när man reser och sätter sig eller vänder sig i sängen.

Bäckenbotten sitter fast på sidan av bäckenet och framför blygdbenet. En välfungerande bäckenbotten gör att man kan ’hålla sig’. En slapp bäckenbotten kan utlösa inkontinens, medan en överspänd bäckenbotten ofta ger smärtor vid intimt umgänge och besvär med att tömma blåsan.

Vad kan du göra för att lindra smärtorna?

Man kan lyckligtvis göra något för att lindra smärtorna i samband med muskelspänningar/myalgi. Daglig fysisk träning och stretchning av musklerna kan göra stor skillnad för många. Flera av våra gynekologer använder sig av fysioterapeuten Birthe Bondes enkla och effektiva övningar.

Övningarna hittar du här på Birthe Bonde Klinikens hemsida. Lycka till med träningen!

Kom igång …
… med den smärt- och riskfria MonaLisa Touch laserbehandlingen.

Läs mer om övergångsåldern
Hur får jag bukt med torrhet, sveda och smärtor i slidan?

Läs mer om östrogenbrist
Hur undviker jag besvär vid östrogenbrist?

Hitta även Klinik MonaLisa på vår öppna Facebooksida
Följ med i den senaste informationen om MonaLisa Touch laserbehandlingen.

Delta i Klinik MonaLisas slutna kvinnogrupp på Facebook
Ställ frågor och debattera med likasinnade om övergångsåldern.

Fakta om behandlingen

Under 2008 utvecklade DEKA en ny behandlingsmetod, Mona Lisa Touch, i Italien. En CO2-laser som påverkar vävnaden, återskapar det mesta av elasticiteten och fuktbalansen i slidan. Behandlingen är nu tillgänglig i mer än 70 länder och mer än 4 miljoner kvinnor har fått behandlingen.

Klinik MonaLisa har i samarbete med specialistutbildade privatpraktiserande gynekologer etablerat MonaLisa Touch behandlingen i Danmark.

De erfarna gynekologerna är patienternas försäkran om en korrekt diagnos och optimala individuella behandlingsförlopp. Behandlingarna utförs under trygga och välordnade förhållanden på gynekologiska kliniker.

KLICKA HÄR FÖR KLINIKÖVERSIKT

Kontakta din läkare eller gynekolog om du tvivlar på att du har torra/känsliga slemhinnor och tala med läkaren eller gynekologen om dina möjligheter till behandling.

Det finns idag bara två behandlingar som aktivt bearbetar slemhinnorna och bromsar den naturliga åldringsprocessen. Dessa två är hormonpiller och MonaLisa Touch laserbehandling.