Nedan finner du svar på de mest allmänna frågor.

I vår Facebook-grupp ”MonaLisa Touch – debatt, vetande och erfarenheter” kan du ställa frågor och debattera med likasinnade om besvär i samband med övergångsåldern och antihormonell cancerbehandling. Gruppen är bara tillgänglig för kvinnor – plus de gynekologer och sjuksköterskor som är med för att besvara dina frågor.

Det är bara medlemmar av gruppen som kan se dina frågor och kommentarer. Så säkrar vi bäst både trygghet och hög yrkeskompetens.

Frågor

Svar

Flera sjukförsäkringar ger idag stöd till behandlingen då vaginal atrofi är en kronisk sjukdom som kan orsaka smärta och obehag och därmed begränsa de drabbades dagliga rutin.

Läs mer om bidragsmöjligheter här

Hittills mer än 2 miljoner kvinnor världen över har fått behandling med MonaLisa Touch laserbehandling.

Kvinnor i mer än 70 länder har tillgång till behandlingen som är det enda aktiva behandlingsalternativet för hormonbehandling som många kvinnor väljer bort.

MonaLisa Touch behandlingen erbjuds i samarbete med utvalda, specialutbildade gynekologer runt om i landet.

Se kliniklistan här.

Ja – MonaLisa Touch är både säkert, smärtfritt och väldokumenterat. Behandlingen är skonsam för vävnaden i vaginan och det finns inga egentliga biverkningar. I vissa fall kan mild blödning förekomma dagarna efter behandlingen.

MonaLisa Touch® laserbehandlingen utförs inom öppenvården och du kan återuppta normala, dagliga aktiviteter direkt efter behandlingen.

MonaLisa Touch behandlingen återställer slemhinnornas naturliga egenskaper och reducerar därmed symtomen på hormonbrist – inklusive torrhet, sveda, obehag eller smärta vid samlag.

Laserbehandlingen ökar blodflödet i vaginan effektivt och återskapar försvagade fibrer. Vävnaden i vaginan blir starkare, mer elastisk och får förnyad fukt och känslighet.

De flesta kvinnor kan återuppta sina normala rutiner direkt efter behandlingen. En del kvinnor kommer att uppleva lättare lokalt obehag och lätt blödning de dagarna efter behandlingen.

Nej, bedövning är inte nödvändigt. Behandlingen är smärtfri.

Ja – det finns en mängd danska och internationella studier som dokumenterar effekten af MonaLisa Touch® behandlingen. Resultaten visar att mer än 85% av de behandlade har god effekt och en signifikant förbättrad livskvalitet.

Läs mer genom att klicka här

Ja – MonaLisa Touch laserbehandlingen är en kombination av ljus, energi och värme som sätter igång produktionen av ny vävnad.

Ett typiskt behandlingsförlopp består av tre behandlingar som genomförs med 4-6 veckors mellanrum. Därefter rekommenderas en årlig behandling.
Priset på en MonaLisa Touch® behandling är 5,000 kr

Det är möjligt att söka finansiering för utgifterna via patientlån.dk samt att det finns flera sjukförsäkringar som ger stöd till behandlingen. Vill du veta mer om finansieringsmöjligheterna rekommenderar vi att du kontaktar oss före den första behandlingen.

Du kan läsa mer om bidragsalternativ här. Och om lån till behandlingen här.

Har du andra frågor är du mycket välkommen att kontakta oss.

Ja – det är helt oproblematiskt att använda spiral i samband med MonaLisa Touch behandlingen.

Det kan hända att din läkare har tagit fel på denna behandling och en annan? Eller kanske har menat att det fanns underliggande problem i förhållande till dig…

Enligt internationell forskning, verifierad av danska professorer i gynekologi finns det inga tvivel när det kommer till effekten av MonaLisa Touch behandlingen.

Du kan eventuellt få en hänvisning till en av de gynekologer som erbjuder behandlingen. Här kan du få vägledning av en speciallistläkare som har erfarenhet inom just MonaLisa Touch.

Du kan hitta en gynekolog nära dig här.

Om bakteriell vaginos är på grund av atrofiska (torra) slemhinnor kan Monalisa Touch behandlingen hjälpa, men det är inte något man kan säga med säkerhet.

MonaLisa Touch behandlingen har en positiv verkan på PH-värden som sjunker. I många fall återskapas naturligt PH och bakterieflora-balansen efter MonaLisa Touch behandling.

Vid en MonaLisa Touch behandling bildas det ingen ärrvävnad.

Vidare bildas det inte keloid i slemhinnorna så det finns ingen risk i detta sammanhanget.

Det uppstår en liten svullnad i slemhinnorna vid samlag.

Om du vill vara helt säker på att få 100% effekt kan det därför vara en bra idé att undvika samlag 1-2 dagar före behandling.