Torra slemhinnor i vaginan – vaginal atrofi – är en vanlig följd vid vissa cancerformer, speciellt  bröstcancer och livmodercancer. Detta beror på att kemoterapi, strålning och antihormonbehandling kan minska östrogenkoncentrationen och inducera tidigt klimakterie.
Detta innebär kroniskt obehag i form av sveda, klåda och ofta smärta. Sport och annan fysisk aktivitet påverkas liksom intimt samliv försvåras och försämras.

Begränsade traditionella behandlingsmetoder

Vaginal atrofi behandlas i andra sammanhang ofta med östrogentillförsel lokalt eller systemiskt, men det är inte alltid ett alternativ i dessa cancersituationer eftersom det kan förvärra sjukdomsbilden. Krämer och olja kan i viss mån lindra besvären men är i bästa fall symptombehandling.

Ny testad behandling

Oavsett orsaken till vaginal atrofi finns det idag en långtidsverkande behandling, utan risk för cancerpatienter, i form av en medicinsk laserbehandling vid namn MonaLisa Touch.
Behandlingen har kliniska bevis via utländska studier och mer än 2,5 miljoner behandlingar världen över. Dessutom är laserbehandlingen omprövad i Danmark av professor Lisbeth Nilas i samarbete med gynekologerna Lisbeth Elving och Charlotte Marx på Hvidovre sjukhus. En ny studie pågår vid Århus Universitetssjukhus under Axel Forman, professor i gynekologi.
När en gynekologisk förundersökning visar vaginal atrofi kan Klinik MonaLisa erbjuda laserbehandlingen i samarbete med specialistutbildade, privatpraktiserande gynekologer på ett rikstäckande nätverk av kliniker.

Riskfri, smärtfri och långtidsverkande

Behandlingen är riskfri, smärtfri och långtidsverkande. Patienten läggs i gynekologiskt läge och en sond införes i vaginan där den utsänder ett lågfrekvent laserljus. Ingreppet tar 5-10 minuter och endast ett fåtal har biverkningar i form av lättare blödning och flytningar dagarna efter. Lasern ökar blodflödet i slidvävnaden och får slemhinnan att regenerera, vilket därmed återställer vävnadens smidighet och ursprungliga fuktighet. Läs vad kvinnorna själva säger om behandlingen här.
Behandlingen genomförs vanligtvis tre gånger med 4-6 veckors mellanrum. Symtomlindringen sker snabbt för de flesta patienter och efter tre behandlingar upplever fler än 85% en positiv eller mycket positiv effekt. En årlig uppföljningsbehandling rekommenderas.
Läs mer om torra slemhinnor och vaginal atrofi på Sundhed.dk och hitta de senaste artiklarna, videorna m.m om ämnet på Klinik MonaLisa’s nyhetssida och på  MonaLisa Touch´ globala websida (på danska).

Direktbetalning med möjlighet till bidrag

MonaLisa Touch behandlingen är föremål för direktbetalning men flera sjukförsäkringar ger bidrag eftersom vaginal atrofi är en kronisk sjukdom som kan begränsa den drabbades dagliga rutiner. Bidrag beviljas enligt försäkringsbolagens individuella bedömning utifrån gynekologens rekommendation.

Läs mer om pris här, bidragsmöjligheter här och eventuellt lån för behandling här.