Project Description

“Livet är långt och det ska vara bra. Även under och efter övergångsåldern”, säger specialistläkare i gynekologi och obstetrik, Lisbeth Bach Elving, som tidigare varit överläkare på Hvidovre Hospitals gynekologiska avdelning, men nu har privatpraktik på Lygten, Nørrebro.

Specialistläkare i gynekologi och obstetrik, Lisbeth Bach Elving.

Av Sarah Køhnke

I sin gynekologiska praktik möter Lisbeth Bach Elving många kvinnor som lever i frustration med torra och irriterade slemhinnor i underlivet som ofta leder till smärtor vid samlag och urineringsbesvär. Allt på grund av en minskande östrogennivå i övergångsåldern. För detta tabubelagda lidande som kallas, vaginal atrofi (torra slemhinnor), har den erfarna gynekologen nu fått en ny, avancerad behandlingsmetod på kliniken.

Livskvalitet
“Vi lever längre, så livskvaliteten är mycket viktig. Vi måste kräva mer av livet och inte avstå från  t.ex. sportsliga aktiviteter eller vårt sexliv bara för vi blir lite äldre. Lidanden som kan behandlas ska inte diktera vår livsstil”, menar Lisbeth, som i sitt eget liv sätter pris på en aktiv livsstil och menar att vi ska ta hand om kroppen och alla dess förträffligheter. Hon följer forskningen noga inom detta speciella lidande som drabbar fler än en halv miljon kvinnor i Danmark och som hon möter många dagligen på sin klinik.

“Vaginal atrofi är ett lidande som bör granskas och behandlas av en gynekolog. Det borde vara ofrivilligt. Det är gynekologen som tekniskt sett kan ställa diagnosen och säkra att det inte finns underliggande problem”, fastslår Lisbeth, och hon uppmanar kvinnor till att vara mer kritiska när det handlar om deras underliv. Uppsök behandling hos en specialistläkare i gynekologi när det gäller det området. Kanske särskilt när det gäller liknande behandlingar där man behandlar med avancerad utrustning.

”Man ska undersöka metoderna grundligt och söka kunskap hos gynekologen. Är behandlingen godkänd för att behandla i underlivet och har det den önskade effekten när det nu kostar mycket pengar”, rådger Lisbeth Bach Elving.

Används i mer än 70 länder
För Lisbeth Bach Elving vet att det finns andra behandlingar på marknaden som lutar sig mot ett löfte om att ’föryngra’ kvinnans slida, men som inte är en laserbehandling utan däremot ultraljudsbehandlingar. MonaLisa Touch lasern kickstartar kroppens egna förmåga att regenerera och skapar en kliniskt synlig process i vävnaden som bara MonaLisa Touch lasern är patenterad för. Det är inte detsamma med ultraljud där vävnaden bara blir uppvärmd till 42 grader.

”I bästa fall är det detsamma som att sitta länge i varmt vatten i ett badkar, i värsta fall ’kokar’ metoden vävnaden i slidan”, bedömer Lisbeth Bach Elving.

Därför kan de två behandlingsmetoderna inte liknas vid varandra och gynekologer erbjuder heller inte varken ’föryngringskur’ eller ultraljudsbehandlingar mot lidandet, torra slemhinnor. MonaLisa Touch är en väldokumenterad och säker behandling som gynekologer i fler än 70 länder använder och det finns en god grund till det.

”Jag konstaterer kliniskt en ändring i vaginalslemhinnan som blir tjockare och mer fyllig, dels pga. ökad kollagen och blodcirkulation. Det skapas kort sagt en tjockare och fuktigare slemhinna i vaginan. Jag kan ju bara också höra och se hur kvinnorna reagerar på ett MonaLisa Touch behandlingsförlopp. De har återfått sin glädje och lusten att fånga ett aktivt liv, – och sexliv”, berättar Lisbeth Bach Elving, som har behandlat många kvinnor på sin klinik med behandlingsmetoden MonaLisa Touch.

Effekten är stor
“Förutom den helt mänskliga tillfredsställelsen över att uppleva skillnaden det gör för den enskilde kvinnan och dennes partner, så är det ett professionellt nöje att kunna erbjuda en ny behandling som har flera studier bakom sig. Jag står i allt större utsträckning inför en efterfrågan från kvinnorna om att de önskar att prova en annan behandling än hormoner eller komplettera deras hormonbehandling. För det är inte alla som har en effekt av hormoner och vissa får inte hormoner pga. ögad trombosrisk eller cancer. Det är också trevligt att kunna erbjuda en annan behandlingsmöjlighet”, förklarar Lisbeth Bach Elving, som varit med från början om att yrkesmässigt följa MonaLisa Touch laserbehandlingen. Hon började med att arbeta med behandlingsmetoden på Hvidovre Hospital och har själv varit med om att leda en studie om MonaLisa Touch.

“Kvinnan kommer uppleva att besvären från vaginal atrofi (torra slemhinnor) i form av sveda, klåda och smärtor under de tre behandlingarna markant förminskas. Flera upplever att underlivet känns  yngre. Det blir ett markant bättre PH-värde i vaginan som inte bara har betydelse för lukten i vaginan, men också i förhållande till infektioner. Detta eftersom det skapas en bättre balans i underlivet”, förklarar Lisbeth Bach Elving om behandlingsprocessen.

Lyssna på kroppen
För det är just det som händer med åldern. Östrogenproduktionen minskar och kvinnan upplever flera olika besvär i samband med övergångsåldern. Vallningar, ömma leder, nedstämdhet och kanske till och med ilska och frustration över de, för många kvinnor, markanta förändringar i kropp och sinne. Därefter uppstår det ofta klåda, sveda och torrhet i slidan som också fortsätter efter övergångsåldern just eftersom östrogenproduktionen med åldern bara går en väg, och det är neråt.

“Därför är det viktigt att vi lyssnar på kroppens signaler. Vad händer i övergångsåldern och vad kan vi göra för att minska de besvär som uppstår”, rekommenderar Lisbeth Bach Elving som bedömer att många kvinnor skulle ha nytta av en eller flera MonaLisa Touch behandlingar. För behandlingen är riskfri, smärtfri, och kan skjuta upp obehaget, särskilt om det behandlas på ett tidigt stadium, alltså när besvären uppstår i vaginan”.

“Jag upplever i min praktik att flera kvinnor skjuter problemet åt sidan med, ’det går nog över’. Men det gör det inte. Östrogenproduktionen kommer inte igen. Det kommer inte mer östrogen på naturlig väg efter övergångsåldern. Sammanfattningsvis lever vi längre, det innebär att kvinnor riskerar att bära runt på besvären från torra slemhinnor i mer än 30 år. Det ska vi då inte finna oss i”, fastslår Lisbeth Bach Elving.