Projekbeskrivelse

Resultatet af et nyt brasiliansk randomiseret studie af 72 kvinder med GSM viser klart bedre resultater ved behandling med CO2-laser i forhold til traditionel intravaginal behandling med hormoner eller vandbaseret creme.

I studiets uge 14 var den samlede VHI-score således forbedret i markant større grad i laser-terapigruppen i forhold til de to andre grupper og det samme gjaldt de enkelte komponenter af VHI som elasticitet, væskevolumen, pH, fugtighed og epitelintegritet.

Studiet blev offentliggjort 24. juni og publiceret i Medscape via Reuters Health den 31. juli 2019.