Många kvinnor i övergångsåldern och kvinnor som är i medicinskt klimakterie upplever  besvär som torrhet, sveda, obehag, eller smärta vid samlag. Symtomen blir ofta värre med åldern. Den medicinska beteckningen för dessa besvär är vaginal atrofi.

Vid vaginal atrofi sker det en uttunning av slemhinnorna och bindväven i slidan. Det medför nedsatt elasticitet och känsliga slemhinnor som kan ge följande besvär.

  • Torrhet i slidan
  • Klåda och sveda
  • Onormala flytningar och lukt
  • Smärta vid samlag
  • Smärta vid, och behov av urinering
  • Återkommande urinvägsinfektion

Besvären kan skyllas på klimakteriet, ha fysiologiska orsaker eller vara en konsekvens av cancerbehandling.

Torrhet i slidan behandlas vanligtvis med olja och glidkräm. Lidandet kan också behandlas med hormoner. Hormonbehandlingar har en rad positiva effekter, men kan också ha allvarliga biverkningar som är orsak till att många väljer bort hormoner. Detta är en av orsakerna till att torra och känsliga slemhinnor i hög grad underbehandlas. Konsekvenserna är onödiga besvär, samlevnadsproblem och försämrad livskvalitet för drabbade kvinnor.

100 % hormonfri behandling
Det finns emellertid effektiva alternativ till hormonbehandling, oljor och glidkrämer. MonaLisa Touch är en väldokumenterad laserbehandling som mer än 4 miljoner kvinnor världen över har använt. MonaLisa Touch är en smärtfri laserbehandling som på ett skonsamt sätt stimulerar slemhinnorna i slidan så att den återställs och får sina ursprungliga egenskaper tillbaka. behandlingen är helt riskfri och kan användas som alternativ till hormonbehandling. Kvinnor som har problem i samband med klimakteriet kan med fördel påbörja behandling innan effekterna av östrogenbristen utvecklas.

Upplever du symtom, blir de inte bättre utan behandling – bara värre. Kontakta en gynekolog och få råd om vilken behandling som passar dig bäst.

Här kan du läsa mer om behandlingen och om den kan hjälpa dig. Siden indeholder også to videoer, der fortæller om behandlingen og dens virkning.

Kom igång …
… med den smärt- och riskfria MonaLisa Touch laserbehandlingen.

Läs mer om östrogenbrist
Hur undviker jag besvär vid östrogenbrist?

Hitta även Klinik MonaLisa på vår öppna Facebooksida
Följ med i den senaste informationen om MonaLisa Touch laserbehandlingen.

Delta i Klinik MonaLisas slutna kvinnogrupp på Facebook
Ställ frågor och debattera med likasinnade om övergångsåldern.

Fakta om behandlingen

Under 2008 utvecklade DEKA en ny behandlingsmetod, Mona Lisa Touch, i Italien. En CO2-laser som påverkar vävnaden, återskapar det mesta av elasticiteten och fuktbalansen i slidan. Behandlingen är nu tillgänglig i mer än 70 länder och mer än 4 miljoner kvinnor har fått behandlingen.

Klinik MonaLisa har i samarbete med specialutbildade privatpraktiserande gynekologer etablerat MonaLisa Touch behandlingen i Danmark.

KLICKA HÄR FÖR KLINIKÖVERSIKT

Kontakta din läkare eller gynekolog om du tvivlar på att du har torra/känsliga slemhinnor och tala med läkaren eller gynekologen om dina möjligheter till behandling.