KlinikMonaLisa Jönköping

Specialläkare Carl-Johan Granquist
Specialist inom gynekologi och obstetrik sedan 1991. Tidigare överläkare på kvinnokliniken Höglandssjukhuset, Eksjö.

Sedan 2003 privatpraktiserande gynekolog i Jönköping.

MonaLisa Touch behandlingen
Kliniken erbjuder MonaLisa Touch behandlingen som är den mest avancerade, beprövade och naturliga metod för att behandla vaginala åldersförändringar.
Behandlingen är smärtfri, utan nålar eller kirurgiskt ingrepp och det enda alternativet för kvinnor som vill undvika behandling med hormoner.

Hitta kliniken här:
Klinik MonaLisa
Specialläkare Carl-Johan Granquist
Östra Storgatan 23
553 21 Jönköping

Email: 55321@klinikMonaLisa.se
Tel: 072-323 66 62 (måndag-torsdag 8-17, fredag 8-15)

Pris för behandling
Bidragsmöjligheter