På denna sid kan läkare och andra yrkesverksamma hitta information om MonaLisa
Touch laserbehandlingen liksom alternativa behandlingar av vaginal atrofi.

MonaLisa Touch Globala Webbsida hittar du information om teknologin bakom MonaLisa Touch samt ett antal av de kliniska studier som publicerats internationellt om MonaLisa Touch (för att få åtkomst av en del av materialet måste du vara inloggad. Användarnamn och lösenord erhålls vid registrering på websidan).

På DEKA laser tv du kan titta på videor som DEKA, tillverkaren bakom MonaLisa Touch laser och behandling, publicerad på YouTube om MonaLisa Touch och andra av deras laserbehandlingar.

2019-06-18T13:32:46+02:00

DEKA-Pulse

D-Pulse: The Pulse Created for MonaLisa Touch. And the instrument required for the right stimulation to restore the normal conditions of the vaginal mucosa.