På denna sid kan läkare och andra yrkesverksamma hitta information om MonaLisa
Touch laserbehandlingen.

MonaLisa Touch Globala Webbsida
Denna sida riktar sig till läkare och andra yrkesverksamma. Här hittar du information om teknologin bakom MonaLisa Touch samt ett antal av de kliniska studier som publicerats internationellt om MonaLisa Touch . Klicka här för mer information (för att få åtkomst måste du vara inloggad. Användarnamn och lösenord erhålls vid registrering på websidan).

DEKA / MonaLisa Touch YouTube TV
Via länken
kan du se videor som DEKA producenten av MonaLisa Touch har publicerat på YouTube.

2019-06-18T13:32:46+02:00

DEKA-Pulse

D-Pulse: The Pulse Created for MonaLisa Touch. And the instrument required for the right stimulation to restore the normal conditions of the vaginal mucosa.