… när den bara tar tio minuter?

När man väljer att få en behandling med MonaLisa Touch hos Klinik MonaLisa, betyder det att man har valt en säker och beprövad behandlingsmetod med massiv klinisk evidens – behandlingen är således omprövad i fler än 40 kliniska studier världen över. Dessutom är Klinik MonaLisas gynekologer specialistutbildade inom just denna behandling och den utförs med den senaste och bästa teknologin som marknaden erbjuder. Bakom MonaLisa Touch ligger fler än tio års påkostad och intensiv forskning.

MonaLisa Touch säkrar således att du får den bästa möjliga behandlingen. Utöver det får du också en undersökning och diagnos av en specialistläkare i gynekologi och obstetrik som säkrar att det inte finns andra eller fler underliggande diagnoser. Vid eventuell underliggande problematik får du råd och vägledning om hur du får bukt med problemen innan MonaLisa Touch behandlingen sätts igång.

Oavsett den kostsamma forskning och utveckling av laserteknologi och behandling som ligger bakom MonaLisa Touch, är det förståeligt att det för många kvinnor kan verka som en oöverstiglig investering i deras hälsa och välbefinnande. Klinik MonaLisa för därför en konstant kamp för att påverka sjuksystemet och sjukförsäkringarna på ett sådant sätt att de förhoppningsvis ska ta behandlingen under ’sina vingar’. Idag är det faktisk så att flera sjukförsäkringar går in och täcker delar av, eller hela behandlingen, dock alltid utifrån en individuell bedömning.

När du väljer MonaLisa Touch …

… kommer du att möta samma specialistläkare och sjuksköterska från din första konsultation, igenom din behandling och vid din årliga uppföljning, så du vet att du alltid är i säkra händer. Vårt högsta mål är att säkra att du är tillfreds med resultaten från din behandling och att du själv märker förändringarna.

Vi är glada och stolta över att dagligen få höra om de fantastiska resultaten många av ’våra’ kvinnor upplever efterhand som behandlingens verkan tar vid. Vi hör ofta att ett behandlingsförlopp med MonaLisa Touch kan vara livsförändrande för den enskilda kvinnan.

Men ta inte bara vårt ord för det, utan läs mer på vår slutna Facebookgrupp ’MonaLisa Touch, debatt, vetande och erfarenhet’, där kvinnor som har genomgått ett MonaLisa Touch behandlingsförlopp berättar om sina upplevelser och erfarenheter löpande.

Kom ihåg, när du väljer MonLisa Touch, får du en behandling som stöds av många kliniska studier, som påvisar en hög verkningsgrad och en långtidsverkande effekt.

Här kan du se en översikt över de många internationella studierna.

Läs mer om övergångsåldern
Hur får jag bukt med torrhet, sveda och smärtor i slidan?

Läs mer om östrogenbrist
Hur undviker jag besvär vid östrogenbrist?

Läs mer om muskelspänningar
Hur påverkar muskelspänningar torra slemhinnor?

Läs mer om följder efter cancerbehandling
Vad kan en cancerbehandling betyda i förhållande till torra slemhinnor?

Läs vad kvinnorna själva säger
Hur upplever kvinnorna MonaLisa Touch behandlingen?

Fakta om behandlingen

MonaLisa Touch laserbehandlingen är utvecklad för kvinnor med vaginal torrhet, sveda, obehag eller smärta vid samlag som är orsakat av vaginal atrofi.

Klinik MonaLisa utför MonaLisa Touch behandlingen i samarbete med en rad utvalda specialistläkare i gynekologi och obstetrik i hela landet.

KLICKA HÄR FÖR KLINIKÖVERSIKT

Kontakta din läkare eller gynekolog om du tvivlar på att du har torra/känsliga slemhinnor och tala med läkaren eller gynekologen om dina möjligheter till behandling.